Relaţiile cu comunitatea

  Comunitatea locală include populaţia localităţilor în care sau în apropierea cărora sunt amplasate unităţile militare, instituţiile administraţiei publice locale, organizaţiile guvernamentale şi neguvernamentale, organizaţiile profesionale, instituţiile locale de învăţământ, asociaţiile culturale şi cluburile sportive, cultele religioase, precum şi asociaţiile cadrelor militare în rezervă şi în retragere şi ale veteranilor de război.


  Obiectivele relaţiilor cu comunitatea locală sunt:

  • explicarea misiunilor armatei şi ale unităţii militare din zonă;
  • menţinerea reputaţiei unităţii militare de bun vecin şi de organizaţie profesionistă şi respectabilă;
  • informarea comunităţii locale asupra modului în care poate fi sprijinită de militari, precum şi în legătură cu dorinţa acestora de a lua parte activ la viaţa socială locală;
  • promovarea profesiei militare în cadrul comunităţii locale.

  În relaţiile cu comunitatea locală, personalul armatei nu poate fi angajat în activităţi ce pot aduce prejudicii imaginii armatei sau demnităţii militarilor cum ar fi:

  • acţiuni de reclamă comercială care ar putea sugera, chiar şi indirect, că armata sprijină anumite firme sau produse;
  • sprijinirea sau participarea la acţiuni care, prin organizare sau conţinut, denotă un caracter xenofob, extremist şi de prozelitism religios;
  • activităţi de partizanat politic care pot sugera implicarea politică a armatei.


© 2021 Ministerul Apărării Naţionale

Actualizare: 05.12.2021