• Direcţia informare şi relaţii publice

Informarea internă este reprezentată de ansamblul activităţilor de comunicare planificată, cu obiective prestabilite, desfăşurate în scopul punerii la dispoziţia personalului armatei, familiilor acestora, cadrelor militare în rezervă şi în retragere a unui flux permanent şi nedistorsionat de informaţii generale şi militare care le influenţează viaţa personală, viaţa de familie şi cariera. Scopul informării interne este de a contribui la creşterea capacităţii de luptă, la consolidarea coeziunii şi spiritului de corp, precum şi la întărirea moralului personalului.

Activităţile de informare internă diferă în funcţ de eşalonul, specificul, dimensiunile şi dislocarea acestuia.

Comandanţii şi şefii de la toate eşaloanele sunt responsabili de desfăşurarea activităţilor de informare internă, iar datele/informaţiile puse la dispoziţia audienţelor interne să fie oficiale, clare, oportune şi să răspundă interesului instituţiei militare şi nevoilor reale de informare.

Informarea internă în structurile militare din MApN se desfăşoară prin două direcţii de acţiune: comunicarea organizaţională prin intermediul lanţului de comandă şi informarea internă coordonată de structurile şi personalul de informare şi relaţii publice.

Comunicarea organizaţională prin intermediul lanţului de comandă transmite informaţia cu rapiditate către subordonaţi, cu ajutorul adunărilor cu întreg personalul, întâlnirilor individuale sau colective pe anumite subiecte de interes, corespondenţei electronice, ordinelor, pregătirilor periodice şi publicaţiilor interne.

Informarea internă coordonată de structurile şi personalul de informare şi relaţii publice completează comunicarea organizaţională prin intermediul lanţului de comandă, întărind mesajele transmise de comandanţii/şefii structurilor militare, contribuind la dezvoltarea sentimentului de apartenenţă a personalului la structura din care face parte şi instituţia militară.

Obiectivele activităţii de informate internă sunt:

 • cunoaşterea direcţiilor de acţiune în domeniul apărării, stabilite prin Strategia naţională de apărare a ţării şi Programul de guvernare;
 • informarea personalului armatei cu privire la prevederile Cartei albe a apărării, precum şi ale Strategiei militare a României;
 • înţelegerea misiunilor armatei de întregul personal;
 • cunoaşterea şi înţelegerea de către angajaţi a misiunilor structurilor militare din care fac parte şi a rolului lor în îndeplinirea acelora;
 • informarea corectă şi oportună a personalului şi membrilor de familie, în părţile care îi privesc, asupra politicilor de management al resurselor umane, retribuţiilor, locuinţelor şi a altor probleme care pot influenţa calitatea vieţii personalului;
 • consolidarea culturii instituţionale;
 • cunoaşterea tradiţiilor militare ale poporului român;
 • informarea personalului în legătură cu aspecte privind evoluţiile din mediul militar şi problematica de securitate şi apărare a Uniunii Europene;
 • cunoaşterea misiunilor şi a perspectivelor de evoluţie ale NATO;
 • cunoaşterea şi popularizarea participării Armatei României la misiuni şi operaţii în afara teritoriului statului român.

Principalele mijloace utilizate în activitatea de informare internă sunt:

 • mass-media militară; Direcţia informare şi relaţii publice planifică, coordonează şi desfăşoară informarea internă la nivel central prin Trustul de presă al MApN;
 • produse audiovizuale sau multimedia, filme de instrucţie sau de prezentare a armatei;
 • publicaţii electronice de informare internă, de tipul "MApN Info+", gestionate de Direcţia informare şi relaţii publice;
 • produse de informare/documentare realizate de bibliotecile şi editurile miliţie;
 • newslettere/buletine informative sau lucrări cu caracter documentar;
 • produs de informare, "Tabloul de bord", realizat de Direcţia informare şi relaţii publice, destinat conducerii MApN şi comunicatorilor desemnaţi, în vederea relaţionării cu mass-media şi asigurării mesajului unic, pe teme/subiecte de interes şi de actualitate referitoare la instituţia militară. Produsul are la bază informaţiile şi elementele de mesaj public puse la dispoziţie de către structurile din MApN, pe domeniul de competenţă şi expertiză;
 • informări realizate de personalul de informare şi relaţii publice;
 • mesaje text/sms şi aplicaţii de mesagerie ale telefoanelor mobile, cu respectarea prevederilor pe linia protecţiei informaţiilor clasificate;
 • paginile oficiale ale MApN din reţelele sociale gestionate de Direcţia informare şi relaţii publice, cu informaţii neclasificate, libere la publicare