• Direcţia informare şi relaţii publice

Comunitatea, în sensul prezentelor instrucţiuni, include populaţia, instituţiile administraţiei publice, organizaţiile guvernamentale şi neguvernamentale, organizaţiile profesionale, instituţiile de învăţământ, asociative şi instituţiile culturale şi cluburile sportive, cultele religioase, precum şi asociaţiile cadrelor militare în rezervă şi în retragere şi ale veteranilor de război din localităţile în care sau în apropierea cărora sunt amplasate unităţile militare.

Scopul derulării relaţiilor cu comunitatea este de a facilita integrarea socială a personalului armatei în cadrul comunităţilor.

Principalele obiective ale relaţiilor cu comunitatea sunt:

  • misiunilor armatei şi ale unităţii militare din zonă;
  • menţinerea reputaţiei unităţii militare de bun vecin şi de organizaţie profesionistă şi respectabilă;
  • informarea comunităţii asupra modului în care poate fi sprijinită de militari, precum şi în legătură cu dorinţa acestora de a lua parte activ la viaţa socială;
  • promovarea profesiei militare în cadrul comunităţii.

Structurile militare pot organiza activităţi în care poate fi implicată comunitatea şi care să conducă la îndeplinirea obiectivelor stabilite:

  • vizite la diferite instituţii;
  • activităţi diferite în unităţi militare/poligoane, deschise publicului precum exerciţii, expoziţii, zile ale porţilor deschise sau ceremonii;
  • activităţi organizate în cooperare cu alte instituţii precum prefecturi, primării, consilii judeţene şi locale, instituţii de cultură şi de învăţământ, instituţii din cadrul Sistemului de apărare, ordine publică şi securitate naţională;
  • recepţii oficiale cu prilejul Zilei Armatei României.

Structurile militare pot desfăşura activităţi de sprijin şi asistenţă umanitară, campanii de informare şi relaţii publice, proiecte caritabile, acţiuni de voluntariat şi responsabilitate socială în beneficiul comunităţilor locale, în baza acordurilor, protocoalelor şi parteneriatelor încheiate cu autorităţile centrale şi/sau locale, cu instituţii guvernamentale şi/sau neguvernamentale, fără a afecta reputaţia structurilor militare implicate, imaginea armatei şi prestigiul profesiei militare în societate. În acest scop, structurile militare vor solicita avizul de specialitate al Direcţiei informare şi relaţii publice.

În relaţiile cu comunitatea, personalul armatei nu se angajează în activităţi ce pot aduce prejudicii imaginii armatei sau demnităţii militarilor precum:

  • sprijinirea sau participarea la acţiuni care, prin organizare sau conţinut, denotă un caracter xenofob, extremist sau de prozelitism religios;
  • activităţi de partizanat politic care pot sugera implicarea politică a armatei.