• Direcţia informare şi relaţii publice

Misiunea sistemului de informare şi relaţii publice din MApN este de a sprijini comandanţii/şefii prin comunicarea/transmiterea informaţiilor de interes public, cu acurateţe, în timp util, personalului propriu, cetăţenilor, instituţiilor şi organizaţiilor legal constituite, pentru a îmbunătăţi gradul de conştientizare şi înţelegere a publicului faţă de problematica militară, rolul, obiectivele, misiunile, operaţiile şi activităţile desfăşurate, contribuind astfel la consolidarea credibilităţii instituţiei militare.

Activitatea de informare şi relaţii publice în MApN se desfăşoară pe baza următoarelor principii:

  • aplicarea prevederilor Constituţiei României referitoare la dreptul la informaţie;
  • comunicarea informaţiilor publice se realizează oportun, corect, complet şi nediscriminatoriu;
  • asigurarea unui flux continuu de informaţii publice pentru personalul armatei, personalul militar în rezervă şi în retrăire, veteranii, invalizii şi văduvele de război, membrii familiilor acestora, precum şi veteranii şi invalizii din teatrele de operaţii şi urmaşii acestora;
  • exceptarea de la liberul acces la informaţii se face în condiţiile stabilite de Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare;
  • activitatea de informare şi relaţii publice respectă imperativul neimplicării politice;
  • politica de informare publică exclude propaganda de orice fel.

Obiective de comunicare:

Îndeplinirea obiectivelor fundamentale ale Ministerului Apărării Naţionale este sprijinită prin exercitarea funcţiilor managerială, analitică, anticipativă, executivă şi de sprijin ale informării şi relaţiilor publice pentru monitorizarea şi analiza mediului informaţional, planificarea, evaluarea, integrarea şi coordonarea interdepartamentală şi interinstituţională a activităţilor comunicaţionale desfăşurate de sistemul militar de informare şi relaţii publice în scopul reflectării temelor de comunicare strategică naţionale, ale Alianţei Nord-Atlantice şi ale Uniunii Europene.

Obiectivele de comunicare ale Ministerului Apărării Naţionale sunt definite prin raportare la misiunile Armatei României - garantarea suveranităţii, a independenţei şi a unităţii statului român, a integrităţii teritoriale şi a democraţiei constituţionale, participarea la operaţii de apărare colectivă, de menţinere sau restabilire a păcii în sistemele de alianţă militară, în condiţiile legii şi ale tratatelor internaţionale la care România este parte.

Obiectivele de comunicare ale Ministerului Apărării Naţionale reflectă cerinţele specifice, narativele, temele, subiectele şi mesajele circumscrise dimensiunii apărare, specificate în Strategia naţională de apărare a Ţării pentru perioada 2020-2024 şi în documentele subsecvente acesteia, Strategia Naţională de Comunicare Strategică şi Combaterea Dezinformării, Carta Albă a Apărării şi Strategia Militară a României, în planurile de implementare a acestora şi în programele de guvernare privind domeniul apărării naţionale, precum şi în documentele cadru de comunicare strategică ale Alianţei Nord-Atlantice şii ale Uniunii Europene.