• Direcţia informare şi relaţii publice

Organizarea Direcţiei informare şi relaţii publice

  • Serviciul informare publică
  • Serviciul relaţii publice
  • Biroul activităţi de stat major, resurse şi documente clasificate

Structuri subordonate nemijlocit Direcţiei informare şi relaţii publice:

  • Centrul monitorizare mass-media
    • Serviciul Management Aplicaţii Web
    • Serviciul Monitorizare Mass-Media
  • Serviciul Multimedia

Direcţia informare şi relaţii publice are în coordonare Trustul de presă al M.Ap.N.