Misiune, principii, obiective

  Misiunea sistemului de informare şi relaţii publice este de a contribui la promovarea imaginii Ministerului Apărării Naţionale prin informarea personalului propriu, a cetăţenilor, a instituţiilor şi organizaţiilor legal constituite privind activitatea armatei.

  Ministerul Apărării Naţionale urmăreşte ca prin difuzarea de informaţii corecte, complete şi oportune să ofere opiniei publice, personalului armatei, mass-media, organismelor guvernamentale şi neguvernamentale, posibilitatea de a analiza şi a înţelege problematica domeniului apărării.


  Principii
  Activitatea de informare şi relaţii publice în Ministerul Apărării Naţionale se desfăşoară pe baza următoarelor principii:

  • aplicarea prevederilor Constituţiei României, republicată, referitoare la dreptul la informaţie al persoanei;
  • comunicarea informaţiilor publice se va realiza oportun, corect, complet şi nediscriminatoriu;
  • asigurarea unui flux continuu de informaţii publice pentru personalul armatei, cadrele militare în rezervă şi în retragere, veteranii de război şi membrii familiilor acestora;
  • exceptarea de la liberul acces la informaţii se face în condiţiile stabilite de Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare;
  • activitatea de informare şi relaţii publice respectă imperativul echidistanţei politice;
  • politica de informare publică exclude propaganda de orice fel.


  Obiectivele de comunicare sunt stabilite în scopul îndeplinirii obiectivului fundamental al Ministerului Apărării Naţionale pentru fiecare an, prin promovarea direcţiilor generale de acţiune ale Armatei României, creşterea gradului de informare şi a nivelului de înţelegere a problematicii asociate domeniului militar în rândul membrilor grupurilor de audienţă.


© 2021 Ministerul Apărării Naţionale

Actualizare: 05.12.2021