Informarea internă

  Informarea internă cuprinde:

  • interviuri/declaraţii de presă acordate mass-mediei scrise şi audio-vizuale;
  • briefinguri şi conferinţe de presă;
  • comunicate de presă, buletine de presă şi răspunsuri la solicitările jurnaliştilor;
  • vizite în unităţi ale jurnaliştilor civili şi participarea acestora la aplicaţii cu trageri de luptă, şedinţe de instrucţie sau demonstrative, cursuri, activităţi ştiinţifice, culturale, sportive şi aniversări;
  • vizite ale jurnaliştilor în zonele de dislocare a detaşamentelor de militari români care participă la misiuni în diferite teatre de operaţii;
  • întâlniri informale cu jurnaliştii.


  Informarea internă este reprezentată de ansamblul activităţilor desfăşurate în vederea punerii la dispoziţia personalului armatei, a familiilor acestora, a cadrelor militare în rezervă şi în retragere, a unui flux permanent şi nedistorsionat de informaţii generale şi militare, care le influenţează viaţa personală, viaţa de familie şi cariera.  Scopul informării interne este de a contribui la creşterea capacităţii de luptă, la consolidarea coeziunii şi spiritului de corp, precum şi la întărirea moralului personalului.  Planificarea, organizarea, derularea şi evaluarea activităţilor de informare internă sunt în responsabilitatea structurilor/personalului de informare şi relaţii publice şi diferă în funcţie de eşalonul, specificul, dimensiunile şi dislocarea acestuia.  Obiectivele informării interne sunt:

  • cunoaşterea direcţiilor de acţiune în domeniul apărării, stabilite prin Programul de guvernare;
  • informarea personalului armatei asupra prevederilor Strategiei de securitate naţională şi a Strategiei militare naţionale;
  • înţelegerea misiunilor armatei de către întregul personal;
  • cunoaşterea şi înţelegerea de către angajaţi a misiunilor structurilor militare din care fac parte şi a rolului lor în îndeplinirea acestora;
  • informarea corectă şi oportună a personalului şi membrilor de familie, în părţile care îi privesc, asupra evoluţiilor din mediul militar, politicilor de management al resurselor umane, retribuţiilor, locuinţelor şi a altor probleme care pot influenţa moralul, sănătatea, bunăstarea materială şi siguranţa acestora;
  • consolidarea culturii instituţionale;
  • însuşirea tradiţiilor militare ale poporului român şi ale unităţilor;
  • cunoaşterea misiunilor şi a perspectivelor de evoluţie ale NATO;
  • informarea personalului în legătură cu aspecte privind Uniunea Europeană;
  • cunoaşterea participării Armatei României la misiuni internaţionale.


  Principalele mijloace utilizate în activitatea de informare internă sunt:

  • mass-media militară;
  • filmele de instrucţie sau de prezentare a armatei;
  • scrisorile comandantului/şefului ori felicitările adresate familiilor personalului militar sau civil care s-a distins în mod deosebit în îndeplinirea atribuţiilor de serviciu;
  • publicaţia electronică de informare internă „M.Ap.N. Online”, gestionată de Direcţia informare şi relaţii publice;
  • Buletinul de informare internă;
  • informări realizate de personalul de informare şi relaţii publice.© 2021 Ministerul Apărării Naţionale

Actualizare: 05.12.2021