Direcţia informare şi relaţii publice este structura specializată în conducerea, organizarea şi gestionarea domeniului informării şi relaţiilor publice în Ministerul Apărării Naţionale în timp de pace, în situaţii de criză şi la război.Direcţia informare şi relaţii publice are următoarele atribuţii:

  • Planificarea, organizarea, desfăşurarea, coordonarea şi evaluarea activităţii de informare şi relaţii publice în Ministerul Apărării Naţionale

  • Conducerea mass-mediei militare centrale

  • Organizarea şi desfăşurarea instruirii în domeniul informării şi relaţiilor publice pentru personalul armatei

  • Monitorizarea mass-mediei interne şi internaţionale

  • Realizarea, întreţinerea şi actualizarea site-ului central de internet al Ministerului Apărării Naţionale

  • Asigurarea accesului la informaţiile de interes public, conform prevederilor Legii nr. 544/2001, cu modificările şi completările ulterioare

© 2018 Ministerul Apărării Naţionale

Actualizare: 24.10.2018